Finques Arba | AVÍS LEGAL
14975
page-template-default,page,page-id-14975,qode-quick-links-1.0,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

FINQUES ARBA SCP, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

FINQUES ARBA SCP. Es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de FINQUES ARBA SCP.

Identitat del titular de la present web.

Nom de domini: www.finquesarba.com
Nom comercial: FINQUES ARBA S.C.P.
Denominació social: FINQUES ARBA S.C.P.
CIF: J55091334
Domicili social: Carrer Francesc Camprodon, 50, 17401, Arbúcies, Girona
Telèfon: 12.345 67 89
e-mail: administracio@finquesarba.com
Inscrita REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA, TOM: 12345, FOLI: 123, FULL: 123456, INSCRIPCIÓ: 1ª

 

2. Condicions generals d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició d ‘ “Usuari”, implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades en www.finquesarba.com en el moment en què accedeixi a la web. Per tant, l’Usuari haurà de llegir les presents condicions generals d’ús, en cadascuna de les ocasions en què es proposi accedir i, si escau utilitzar els serveis prestats a través d’aquesta web, ja que aquestes poden patir modificacions.

2.1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents condicions generals d’ús, regulen l’accés, navegació i ús de www.finquesarba.com així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies , música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

2.2. Condicions accés i utilització dels serveis

  • En tot moment, l’Usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present web, d’acord amb les presents condicions generals, així com les pràctiques generalment acceptades a Internet.
  • L’usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a FINQUES ARBA S.C.P. de qualsevol modificació que pugui donar-se en la informació subministrada.
  • L’usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquest web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquest web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquesta web; realitzar accions a través dels serveis inclosos és aquesta web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial.

FINQUES ARBA S.C.P. és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren, www.finquesarba.com incloent la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts en lloc web.

En cap cas l’accés o navegació en www.finquesarba.com implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial d’FINQUES ARBA S.C.P. per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’* DIRECCIÓ PÀGINA WEB * sense autorització expressa i per escrit de, FINQUES ARBA SCP constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

 

4. Règim de responsabilitat i garanties.

FINQUES ARBA S.C.P. declara que ha adoptat les mesures tant tècniques com organitzatives, que, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del web, així com l’absència de virus i components nocius, però, no pot fer-se responsable de :

  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en www.finquesarba.com
  • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer
  • L’absència de virus i / o altres components nocius en www.finquesarba.com
  • La inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’han adoptat. els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de www.finquesarba.com

L’Usuari serà l’únic responsable davant tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a www.finquesarba.com * així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis continguts en aquesta web.

FINQUES ARBA S.C.P. es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a www.finquesarba.com * amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permetin FINQUES ARBA S.C.P. publicarà al seu web, amb antelació suficient, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.

Els enllaços a altres pàgines web que, si s’escau existeixin en www.finquesarba.com * poden portar-lo a llocs web dels quals FINQUES ARBA S.C.P. no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, sent la seva finalitat, informar a l’Usuari d’altres fonts d’informació, de manera que l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

 
FINQUES ARBA S.C.P. no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència, no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

5. Durada i modificació.

FINQUES ARBA S.C.P. es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, les presents condicions generals d’accés publicant els canvis en www.finquesarba.com * Així mateix podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència, s’entendran com a vigents, les condicions generals que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi a www.finquesarba.com * pel que l’Usuari haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

 
Amb independència del que disposen les condicions particulars, FINQUES ARBA S.C.P. podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

Les relacions establertes entre FINQUES ARBA S.C.P. i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, FINQUES ARBA S.C.P. i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.