Finques Arba | Gestió de comunitats de veïns
179
archive,tag,tag-gestio-de-comunitats-de-veins,tag-179,qode-quick-links-1.0,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Gestió de comunitats de veïns Tag

L'art. 553-15, CCCat. regula els òrgans de govern de la comunitat especificant que: Els òrgans de la comunitat són la presidència, la secretaria i la junta de propietaris. Els dos primers són unipersonals. El càrrec de la presidència ha de ser exercit per un propietari. La secretaria pot ser exercida per un propietari o per la persona externa a la comunitat que assumeixi les funcions d'administració. La comunitat pot encarregar l'administració a un professional extern que compleixi les condicions professionals legalment exigibles. En aquest cas, les funcions d'administració inclouen també les de secretaria. Els càrrecs són designats per la junta de propietaris, davant la qual responen de les seves actuacions. També pot designar el promotor de l'immoble, en el cas exerceixen fins a la primera reunió de la junta de propietaris. Els càrrecs són reelegibles, duren un any i s'entenen prorrogats fins que es faci la junta ordinària següent al venciment del termini per al qual es van designar. La llei regula minuciosament les funcions del president, la secretaria, l'administrador, les juntes, convocatòria, vots, etc. El llibre d'actes, segons l'article 553-28, CCCat. estableix que els acords de la junta de propietaris s'han de transcriure en un llibre d'actes que el registrador/a de la propietat que correspon al districte on radiqui l'immoble haurà de legalitzar, almenys en català, o en aranès a la Vall d'Aran....